Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Hội Hưu Trí Bá đạo (tập 13)
  The Cool Kids Ep13
 • 00:45
  Cha Mẹ đơn Thân (tập 22)
  Single Parents Ep22
 • 01:10
  Cha Mẹ đơn Thân (tập 23)
  Single Parents Ep23
 • • LIVE
  Vua đầu Bếp Nhí Mỹ (mùa 7 - Tập 14)
 • 02:35
  Chung Sống Hạnh Phúc (tập 1)
  Happy Together Ep1
 • 03:00
  Chung Sống Hạnh Phúc (tập 2)
  Happy Together Ep2
 • 03:30
  Vụ Bê Bối (phần 7 - Tập 6)
  Scandal S7 Ep6
 • 04:25
  Bác Sĩ Thiên Tài (phần 1 - Tập 8)
  The Good Doctor S1 Ep8
 • 05:15
  Cuộc Chiến Công Lý (phần 2 - Tập 5)
  The Good Fight S2 Ep5
 • 06:15
  Cuộc Chiến Công Lý (phần 2 - Tập 6)
  The Good Fight S2 Ep6
 • 07:10
  Chung Sống Hạnh Phúc (tập 2)
  Happy Together Ep2
 • 07:35
  Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 3)
  Happy Together Ep3
  Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 3)
 • 08:00
  Vua Đầu Bếp Nhí Mỹ (Mùa 7 - Tập 15)
  Masterchef Junior Us S7 Ep15
  Vua Đầu Bếp Nhí Mỹ (Mùa 7 - Tập 15)
 • 08:50
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 7)
  Scandal S7 Ep7
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 7)
 • 09:45
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 1 - Tập 9)
  The Good Doctor S1 Ep9
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 1 - Tập 9)
 • 10:40
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 2 - Tập 17)
  The Resident S2 Ep17
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 2 - Tập 17)
 • 11:35
  Bác Sĩ Nội Trú (phần 2 - Tập 18)
  The Resident S2 Ep18
 • 12:25
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 2 - Tập 5)
  The Good Fight S2 Ep5
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 2 - Tập 5)
 • 13:25
  Cuộc Chiến Công Lý (phần 2 - Tập 6)
  The Good Fight S2 Ep6
 • 14:20
  Hội Hưu Trí Bá Đạo (Tập 12)
  The Cool Kids Ep12
  Hội Hưu Trí Bá Đạo (Tập 12)
 • 14:45
  Hội Hưu Trí Bá đạo (tập 13)
  The Cool Kids Ep13
 • 15:15
  Bác Sĩ Thiên Tài (phần 1 - Tập 10)
  The Good Doctor S1 Ep10
 • 16:10
  Vua Đầu Bếp Nhí Mỹ (Mùa 7 - Tập 15)
  Masterchef Junior Us S7 Ep15
  Vua Đầu Bếp Nhí Mỹ (Mùa 7 - Tập 15)
 • 17:05
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 7)
  Scandal S7 Ep7
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 7)
 • 18:00
  Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 2)
  Happy Together Ep2
  Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 2)
 • 18:30
  Chung Sống Hạnh Phúc (tập 3)
  Happy Together Ep3
 • 19:00
  Siêu Mẫu Nước Mỹ (Mùa 24 - Tập 8)
  America's Next Top Model S24 Ep8
  Siêu Mẫu Nước Mỹ (Mùa 24 - Tập 8)
 • 20:00
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 2 - Tập 18)
  The Resident S2 Ep18
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 2 - Tập 18)
 • 21:00
  Bác Sĩ Nội Trú (phần 2 - Tập 19)
  The Resident S2 Ep19
 • 22:00
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 2 - Tập 7)
  The Good Fight S2 Ep7
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 2 - Tập 7)
 • 22:55
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 1 - Tập 10)
  The Good Doctor S1 Ep10
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 1 - Tập 10)
 • 23:50
  Bà Hoàng Trắng (Tập 9)
  The White Queen Ep9
  Bà Hoàng Trắng (Tập 9)

Fox Life HD Vua đầu Bếp Nhí Mỹ (mùa 7 - Tập 14) - Masterchef Junior Us S7 Ep14

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật