Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 9)

Yêu thích

Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 9)

Thời gian chiếu: 23:50 06/12/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Shaun Murphy, một bác sĩ trẻ mắc hội chứng bác học được nhận vào khoa phẫu thuật tim của một bệnh viện danh tiếng. Liệu một người bị tự kỷ có thể cứu người?