Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Cha Mẹ Đơn Thân (Tập 21)

Yêu thích

Cha Mẹ Đơn Thân (Tập 21)

Thời gian chiếu: 07:35 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Bộ phim hài kể về nhóm những ông bố, bà mẹ đơn thân cùng giúp nhau nuôi dạy những đứa con cùng 7 tuổi mà vẫn duy trì cuộc sống cá nhân ngoài việc làm phụ huynh của lũ trẻ.