Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 3)

Yêu thích

Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 21:00 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Ngày Xửa Ngày Xưa 4 nói về cuộc hành trình của Emma và Hook quay trở về quá khứ, nơi mà những việc làm của hai người sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của tương lai,trên đường hành trình trở về Storybrooke, Emma đã vô tình giải thoát một thế lực đen tối bí ẩn, làm cho thành phố trở nên đen tối kinh hoàng. Hooc và Emma đã cố gắng cùng mọi người chống lại nữ hoàng băng giá Elsa kẻ chủ mưu đứng sau điều khiển thế lực đen tối này...