Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Ông Hoàng Giải Trí (Phần 5 - Tập 3)

Yêu thích

Ông Hoàng Giải Trí (Phần 5 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 20:00 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Một bộ phim ca nhạc nói về nhạc Hip Hop và Công ty giải trí Empire Enterprises. Phim kể về những câu chuyện xung quanh gia đình người sáng lập ra Công ty này trong việc đấu tranh để giành quyền kiểm soát công ty.