Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Alex Honnold Và Hành Trình Đơn Độc Chinh Phục Độ Cao

Yêu thích

Alex Honnold Và Hành Trình Đơn Độc Chinh Phục Độ Cao

Thời gian chiếu: 09:00 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Theo chân Alex Honnold khi anh trở thành người đầu tiên tự do leo lên Bức tường El Capitan cao 3.000ft của Yosemite. Không có dây thừng hoặc thiết bị an toàn, anh đã hoàn thành chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử leo núi.