Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Bệnh Lạ

Yêu thích

Bệnh Lạ

Thời gian chiếu: 08:20 13/07/2018 Thời lượng dự kiến: 125 phút

Gia đình Hồi giáo gốc Pakistan của Kumail không hài lòng về mối quan hệ giữa anh và Emily, vốn là một người Mỹ. Tình cảnh của 2 người trở nên éo le hơn bao giờ hết khi Emily bị hành hạ bởi một căn bệnh bí hiểm trong khi Kumail lãnh trách nhiệm "đối đầu" với phụ huynh của cô.