Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Người Bạc Tấn Công

Yêu thích

Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Người Bạc Tấn Công

Thời gian chiếu: 07:15 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Nhóm Fantastic Four lần này phải đối đầu với một trong những kẻ thù mạnh nhất của họ đó là một sinh vật lạ ngoài hành tinh có khả năng biến đổi hình dạng, đi xuyên qua mọi vật chất và đặc biệt có sức mạnh vô song. Hắn từ một hành tinh xa lạ ngoài Thiên Hà đến Trái đất để do thám, chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng hủy diệt. Bên cạnh đó Bộ tứ siêu đẳng còn phải để tâm đến một đối thủ truyền kiếp Dr. Doom luôn thừa cơ hội tìm cách hãm hại họ.