Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Bối Rối

Yêu thích

Bối Rối

Thời gian chiếu: 09:30 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Trong khi tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại của mình, Ben Layton đã khám phá ra một bí mật gia đình dẫn anh đến một người phụ nữ tên Hanna ... người có thể gần như là em gái nuôi của anh. Nhưng khi anh và Hanna vô tình yêu nhau, và cuộc sống của anh ngày càng phức tạp và kỳ lạ, Ben bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ đều kết nối đến mức khó tin - và thế giới có thể khó hiểu hơn anh tưởng tượng.