Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Chàng Kỵ Binh Cô Độc

Yêu thích

Chàng Kỵ Binh Cô Độc

Thời gian chiếu: 23:30 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 155 phút

Bộ phim kể lại hành trình thay đổi từ một người luôn luôn làm theo pháp luật trở thành một anh hùng huyền thoại của công lý và chính nghĩa John Reid kể từ khi gặp Tonto - một người Mỹ bản địa.