Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Giam Cầm Quỷ Dữ

Yêu thích

Giam Cầm Quỷ Dữ

Thời gian chiếu: 21:55 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Bộ phim tâm lý kinh dị này kể về một nhà tâm lý học trẻ góa bụa. Cô sống biệt lập tại một vùng nông thôn ở New England – Mỹ. Gặp phải cơn bão mùa đông chết người, cô phải tìm cách giải cứu một bé trai trước khi cậu biến mất mãi mãi.