Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Indiana Jones Và Chiếc Rương Thánh Tích

Yêu thích

Indiana Jones Và Chiếc Rương Thánh Tích

Thời gian chiếu: 06:35 14/03/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Năm 1936, giáo sư khảo cổ Indiana Jones đang trên đường theo đuổi pho tượng vàng tại rừng già Nam Mỹ thì nghe được thông tin về chiếc Giương thánh tích. Món cổ vật này cũng đang được Renne Belloq và những tay phát xít truy lùng. Dưới sự giao phó của chính phủ, Jones lặn lội đến những phế tích tại Nepal và Ai cập để tìm chiếc Giương.