Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Lò Đào Tạo Quái Vật

Yêu thích

Lò Đào Tạo Quái Vật

Thời gian chiếu: 09:20 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Tại một trường đại học đào tạo cách dọa nạt trẻ con, Mike và Sully được xếp cùng phòng nhau. "Cặp đũa lệch" không thể chịu nổi nhau và hay gây gổ, tuy nhiên trải qua nhiều biến cố, cả hai đã thay đổi cách nhìn về người bạn quái vật của mình.