Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Sự Kiện 11 Tháng 9

Yêu thích

Sự Kiện 11 Tháng 9

Thời gian chiếu: 07:00 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Một nhóm 5 người đang bị mắc kẹt trong một thang máy tại Tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 9/11. Họ cùng nhau không bao giờ từ bỏ hy vọng, họ cố gắng trốn thoát trước khi những điều không thể tưởng tượng xảy ra.