Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Thành Phố Luân Đôn

Yêu thích

Thành Phố Luân Đôn

Thời gian chiếu: 06:40 13/07/2018 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Vào thập niên 70, London, một cậu bé 14 tuổi được giới thiệu với Clash bởi người mẹ xa lạ của mình. Điều này đã thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi.