Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Thế Giới Ngầm: Thức Tỉnh

Yêu thích

Thế Giới Ngầm: Thức Tỉnh

Thời gian chiếu: 20:00 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Sau một giấc ngủ dài, Selene tỉnh dậy và phát hiện ra rằng con người đã biết đến sự tồn tại về giống loài của mình: Ma cà rồng và Người sói. Họ đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt cả hai loài bất tử này và Selene quyết tâm tìm cách chiến đấu để bảo vệ giống loài mình.