Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2017/18: Highlights ShowI

Yêu thích

Bundesliga 2017/18: Highlights ShowI

Thời gian chiếu: 01:30 14/03/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại Bundesliga 2017/18.