Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2017/18: Highlights ShowI

Yêu thích

Bundesliga 2017/18: Highlights ShowI

Thời gian chiếu: 02:00 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại Bundesliga 2017/18.