Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2017/18 Special Shows: Top GoalsI

Yêu thích

Bundesliga 2017/18 Special Shows: Top GoalsI

Thời gian chiếu: 06:30 14/06/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Nhìn lại những pha làm bàn đẹp nhất tại Bundesliga 2017/18.