Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

Fox Sports Bundesliga 2017/18 Weekly

Yêu thích

Bundesliga 2017/18 Weekly

Thời gian chiếu: 06:25 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong tuần của Bundesliga 2017/18.