Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2018/19 Weekly

Yêu thích

Bundesliga 2018/19 Weekly

Thời gian chiếu: 06:00 07/12/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong tuần tại Bundesliga 2018/19.