Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Moto GP: Highlights - Ptt Thailand Grand Prix

Yêu thích

Moto GP: Highlights - Ptt Thailand Grand Prix

Thời gian chiếu: 20:00 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 59 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại chặng đua Ptt Thailand Grand Prix trong khuôn khổ Moto GP.