Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC 221: Romero Vs Rockhold

Yêu thích

UFC 221: Romero Vs Rockhold

Thời gian chiếu: 01:00 14/02/2018 Thời lượng dự kiến: 150 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Romero Vs Rockhold trong khuôn khổ UFC 221.