Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC 224: Nunes Vs Pennington

Yêu thích

UFC 224: Nunes Vs Pennington

Thời gian chiếu: 22:30 16/05/2018 Thời lượng dự kiến: 149 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Nunes Vs Pennington trong khuôn khổ UFC 224.