Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC Epics: UFC 186 Johnson Vs Horiguchi

Yêu thích

UFC Epics: UFC 186 Johnson Vs Horiguchi

Thời gian chiếu: 02:00 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 150 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Johnson Vs Horiguchi.