Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC Epics: UFC 187 Johnson Vs Cormier

Yêu thích

UFC Epics: UFC 187 Johnson Vs Cormier

Thời gian chiếu: 22:00 12/10/2017 Thời lượng dự kiến: 150 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Johnson Vs Cormier trong khuôn khổ UFC.