Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC Epics: UFC 194 Aldo Vs Mcgregor

Yêu thích

UFC Epics: UFC 194 Aldo Vs Mcgregor

Thời gian chiếu: 22:00 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 150 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Aldo Vs Mcgregor trong khuôn khổ UFC Epics: UFC 194.