Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC Main Event: Gustafsson Vs Teixeira

Yêu thích

UFC Main Event: Gustafsson Vs Teixeira

Thời gian chiếu: 05:00 07/12/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Gustafsson Vs Teixeira trong khuôn khổ UFC Main Event.