Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC On Fox Sports: Nelson Vs Ponzinibbio

Yêu thích

UFC On Fox Sports: Nelson Vs Ponzinibbio

Thời gian chiếu: 22:30 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 149 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Nelson Vs Ponzinibbio.