Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC On Fox Sports: Struve Vs Volkov

Yêu thích

UFC On Fox Sports: Struve Vs Volkov

Thời gian chiếu: 22:00 13/09/2017 Thời lượng dự kiến: 119 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Struve Vs Volkov trong khuôn khổ UFC.