Sorry, this video is not available in your country.

Hollywood Classics HD Rồng Lửa

Yêu thích

Rồng Lửa

Thời gian chiếu: 22:00 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Lấy bối cảnh thế giới vào năm 2022, một loài rồng lửa tái xuất hiện sau hàng vạn năm ngủ yên dưới lòng đất, đẩy loài người vào cảnh tuyệt chủng. Chúng tung hoành khắp mọi nơi, phun những luồng lửa khổng lồ vào bất cứ thứ gì chuyển động trên mặt đất. Nền văn minh nhân loại chuẩn bị bước vào giai đoạn suy tàn thì một nhóm chiến binh với những chiến thuật săn rồng tiên tiến nhất xuất hiện...