Sorry, this video is not available in your country.

HTV Thể Thao HD Tạp Chí Bóng Đá Anh

Yêu thích

Tạp Chí Bóng Đá Anh

Thời gian chiếu: 19:30 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Những phân tích, bình luận, đánh giá... về các sự kiện nóng hổi của bóng đá Anh.