Sorry, this video is not available in your country.

HTV Thể Thao HD Tường Thuật Giải Cầu Lông Đài Loan 2018

Yêu thích

Tường Thuật Giải Cầu Lông Đài Loan 2018

Thời gian chiếu: 23:10 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 49 phút

Tường thuật các trận đấu trong khuôn khổ giải cầu lông Đài Loan 2018.