Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Bàn Tay Tội Ác (Tập 131)

Yêu thích

Bàn Tay Tội Ác (Tập 131)

Thời gian chiếu: 18:00 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Sanchi Mishra, nữ bác sĩ thực tập tại bệnh viện Savitri lớn nhất Ấn Độ. Vì mong muốn của mẹ mà Sanchi buộc phải theo ngành y để xin làm việc tại bệnh viện Savitri tìm cơ hội trả thù viện trưởng Anand, người đã hại chết bố Sanchi và cướp mất bệnh viện mà ông tâm huyết.