Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Cô Thắm Về Làng 4 (Tập 7)

Yêu thích

Cô Thắm Về Làng 4 (Tập 7)

Thời gian chiếu: 19:00 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Cô Thắm Về Làng 4 gồm 8 tập, nội dung phim sẽ mang đến những câu chuyện hài hước với yếu tố “siêu nhiên” cùng các điệu lý câu hò trữ tình, đồng thời tiếp tục tái hiện sinh động không khí tết cổ truyền Việt Nam.