Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Ngôi Trường Phép Thuật (Tập 2)

Yêu thích

Ngôi Trường Phép Thuật (Tập 2)

Thời gian chiếu: 22:00 22/07/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim là câu chuyện về một ngôi trường Moorim nơi có những học sinh và giáo viên với nhưng câu chuyện bí ẩn riêng. Tại đây, học sinh không chỉ được giáo viên dạy để có những điểm số cao mà còn được học những đức tính quý báu. Moorim là nơi học sinh có thể quậy hết mình nhưng không bao giờ quên những người đã dìu dắt mình...