Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Quả Báo (Tập 20)

Yêu thích

Quả Báo (Tập 20)

Thời gian chiếu: 19:00 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Chuyện phim nói về cuộc đời của Panrung Samurtaewa, một cô tiểu thư xinh đẹp và kiêu hãnh, cố chấp ương ngạnh, dám yêu dám làm mọi chuyện. Cả cuộc đời, cô bị tình yêu mù quáng và tham vọng làm cho mờ mắt. Cô bày mưu tính kế, dành giật và không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Cuối cùng, 4 người con của cô phải trả giá cho những oan nghiệt mà mẹ gây ra.