Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Tân Lộc Đỉnh Ký (Tập 25)

Yêu thích

Tân Lộc Đỉnh Ký (Tập 25)

Thời gian chiếu: 12:45 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã chán ghét học võ công, suốt ngày chỉ lo rong chơi, chọc phá mọi người. Một ngày nọ, Tổng Đà chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam lẻn vào cung nhằm ám sát trọng thần của triều đình nhà Thanh là Ngao Bái. Sự việc bất thành, ông bị thương và chạy vào Lệ Xuân Viện ẩn náu, được Tiểu Bảo cứu thoát. Trần Cận Nam thấy Tiểu Bảo là người tính tình lanh lẹ nên nhận anh làm đệ tử.