Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Tìm Kiếm Tài Năng Mỹ

Yêu thích

Tìm Kiếm Tài Năng Mỹ

Thời gian chiếu: 07:00 14/06/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình nhằm tìm kiếm những tài năng đặc biệt được yêu thích nhất ở Mỹ với giải thưởng lên đến 1 triệu đô.