Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 Anh Hùng Thời Đại (Tập 18)

Yêu thích

Anh Hùng Thời Đại (Tập 18)

Thời gian chiếu: 11:00 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim nói về tình yêu, lòng trung thành và tình bạn giữa những "tay đấm lãng mạn" ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản vào những năm thập niên 1930.