Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 Đại Dược Phường (Tập Cuối)

Yêu thích

Đại Dược Phường (Tập Cuối)

Thời gian chiếu: 09:00 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim nói về ông chủ họ Đỗ không có con trai, chỉ có duy nhất một đứa con gái là Đỗ Giai Kỳ. Giai Kỳ rất có hứng thú với ngành y, nhưng cha của cô không hy vọng cô có thể kế thừa gia nghiệp. Phim với sự tham gia của các diễn viên Chung Gia Hân, Trần Triển Bằng, Huỳnh Hạo Nhiên, Đường Thi Vịnh, Ngao Gia Niên, Tạ Tuyết Tâm, Nhạc Hoa, Dương Tư Kỳ, Lâm Tử Thiện, Đỗ Yến Ca, Phan Chí Văn...