Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai (Phần 5 - Tập 27)

Yêu thích

Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai (Phần 5 - Tập 27)

Thời gian chiếu: 17:30 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Trong phim Doraemon là một chú mèo máy được Nôbitô, cháu ba đời của Nôbita gửi về quá khứ cho ông mình để giúp đỡ Nôbita tiến bộ, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nôbita sau này. Còn ở hiện tại, Nôbita là một cậu bé luôn thất bại ở trường học, và sau đó là thất bại trong công việc, đẩy gia đình và con cháu sau này vào cảnh nợ nần.