Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ (Tập 24)

Yêu thích

Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ (Tập 24)

Thời gian chiếu: 23:00 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Nội dung phim xảy ra từ năm 1997 đến 2014. Lưu Đình và Tiêu Tiểu Quân yêu nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ đã yêu nhau từ cấp 3 đến khi trưởng thành, ra trải nghiệm đời. Đến lúc đó họ mới nhận biết được sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế.