Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Wonderkids - Thần Đồng Âm Nhạc (Tập Recap Show)

Yêu thích

Wonderkids - Thần Đồng Âm Nhạc (Tập Recap Show)

Thời gian chiếu: 11:30 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Chương trình tìm kiếm những tài năng nhí có đam mê, khổ luyện ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau thuộc dòng cổ điển hoặc đương đại như ca hát, múa ballet, chơi nhạc cụ....