Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Bí Mật Đêm Chủ Nhật

Yêu thích

Bí Mật Đêm Chủ Nhật

Thời gian chiếu: 20:30 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Nội dung chương trình xoay quanh việc thử thách khả năng ứng biến tại chỗ của các nghệ sĩ với các đề thi đa dạng được đưa ra từ phía chủ khảo. Chương trình bao gồm bốn nghệ sĩ cố định và một khách mời. Theo phân vai hướng dẫn của chủ khảo họ phải "tự chế" và diễn tại chỗ các kịch bản hài hước ngắn theo nhiều cách thức mà không biết trước kịch bản.

Sau khi nhận giải, người chiến thắng sẽ thay thế chủ khảo ra đề cho chính chủ khảo và bốn bạn diễn còn lại trong một tình huống cuối cùng.