Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Biệt Đội X6

Yêu thích

Biệt Đội X6

Thời gian chiếu: 22:50 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Biệt Đội X6 là một gameshow với sự tham gia của 6 nghệ sĩ nổi tiếng. Họ sẽ chia làm nhiều đội và cùng đối đầu với những thử thách vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều kỹ năng và cũng không kém phần hài hước.