Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Chiêu Dao

Yêu thích

Chiêu Dao

Thời gian chiếu: 17:00 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Lộ Chiêu Dao sau khi xuống núi đã cứu mạng Mặc Thanh nhưng lúc đoạt Vạn Quân Kiếm lại bị Mặc Thanh giành được trước và bị Vạn Quân Kiếm làm tổn thương. 5 năm sau, khi quay trở lại môn phái, Lộ Chiêu Dao phát hiện ra rằng Mặc Thanh đã xây dựng môn phái của mình ngày càng cường đại lớn mạnh. Lộ Chiêu Dao giấu diếm thân phận, lợi dụng việc Mặc Thanh thích mình khiến Mặc Thanh làm rất nhiều chuyện nguy hiểm...