Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Chương trình 60 giây

Yêu thích

Chương trình 60 giây

Thời gian chiếu: 18:30 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Với thời lượng trong 60 giây cho mỗi sự kiện, chương trình cập nhật tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày nóng, nhanh, chính xác, súc tích.