Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Mặt Trời Mùa Đông

Yêu thích

Mặt Trời Mùa Đông

Thời gian chiếu: 16:45 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Giữa tình yêu và lòng thù hận, giữa công khai thân phận thận hay sống trong hình hài một người khác để đạt được mục đích của mình… là nỗi trăn trở đớn đau của nhân vật chính trong bộ phim mang tên “Mặt trời mùa đông”.