Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Siêu Bất Ngờ

Yêu thích

Siêu Bất Ngờ

Thời gian chiếu: 21:45 13/03/2018 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Chương trình được dẫn dắt bởi nghệ sĩ Trường Giang và Hari Won cùng đông đảo nghệ sĩ tham gia trong vai trò khách mời.